ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΝΟΑ την 15η Ιουλίου  2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα   12: 00 π.μ., στην αίθουσα του Αθλητικού Κέντρου SPORTCAMP (περιοχή Κατουνίστρα)  τηλ.2744023999 στο Λουτράκι, για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα  και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο και τόπο με τα ίδια θέματα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

 

  1. Έκθεση πεπραγμένων
  2. Ταμειακός Απολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
  4. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
  5. Ομιλίες υποψηφίων
  6. Αρχαιρεσίες (εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής)
  7. Προγραμματισμός 2024-25

 

  • Παρακαλούνται όλα τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του ομίλου. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη.

 

Λουτράκι, 28 Ιουνίου 2024

 

Η  Γενική Γραμματέας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΚΑ